Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

YLEISET KIELITUTKINNOT (linkki Opetushallituksen sivulle YKI)

YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan virallisen todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu. Tutkintomaksut: perustaso 153 €, keskitaso 176 €, ylin taso 200 €.

 

Tutkintopäivät KEVÄT 2024

Ilmoittautumisaika: 1.-29.2.

englanti, italia, venäjä perus- ja keskitaso la 23.3.

suomi keski- ja ylin taso la. 6.4.

ranska, ruotsi perus- ja keskitaso la. 13.4.

Tutkintopäivä KESÄ 2024

Ilmoittautumisaika: 3.-12.6.

suomi keskitaso la. 31.8.

Tutkintopäivät SYKSY 2024

Ilmoittautumisaika: 2.-30.9.

englanti perus- ja keskitaso la. 26.10.

suomi perus- keski- ja ylin taso la. 9.11.

espanja, ruotsi, saksa perus- ja keskitaso la. 16.11.

Tutkintopäivä TALVI 2025

Ilmoittautumisaika: 2.-12.1.

suomi keskitaso la. 25.1.

Tutkintopäivät KEVÄT 2025

Ilmoittautumisaika: 27.1.-16.2.

englanti, italia, venäjä perus- ja keskitaso la. 15.3.

suomi keski- ja ylin taso la. 29.3.

ranska, ruotsi perus- ja keskitaso la. 5.4.

 

MITEN ILMOITTAUDUN?

Ilmoittautumiset vain Internetissä (ei siis enää Linnalan opistolle) Opintopolku-palvelussa, jossa on ohjevideo:

Ilmoittaudu

Huom. ilmoittautuminen on sitova. Palvelu avautuu ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä klo 10 ja sulkeutuu viimeisenä klo 16. Saat sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisesta ja maksulinkin. Maksuaikaa on 8 päivää ja maksun eräpäivä lukee vahvistusviestissä. Tästä ei lähetetä muistutusta! Jos et maksa ajoissa, menetät paikan. Jos joku toinen maksaa tutkintomaksun, lähetä maksulinkki maksajalle ja kerro, että maksu tulee hoitaa 8 päivän kuluessa ilmoittautumisesta.
Maksuaika lyhenee, kun ilmoittautumisaika lähenee loppuaan. Jos ilmoittautuu viimeisenä päivänä, on maksu maksettava saman vuorokauden aikana. Maksusta ei saa erillistä tulostettavaa kuittia.

 

FORCE MAJEURE -TILANTEET

Emme vastaa kokelaiden matka-, majoitus-, yms kuluista Force Majeure -tilanteissa.

 

KYSYTTÄVÄÄ?

Ota yhteyttä: kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, p. 040 680 3819, paivi.harjusalmi[at]linnala.fi. Skype: linnalankieltenopettaja. Tervetuloa myös käymään! Tavattavissa vastaanottoaikoina torstaisin klo 14-15.
Muina aikoina kysymyksiin vastaa Linnalan opiston toimisto, p. 015 511 80, yki(at)linnala.fi

 

Suomen kielen tutkintoihin voit tutustua täällä:
http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi

Harjoittele YKIin netissä!
Suomi
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa
Englanti
http://oppiminen.yle.fi/englanti/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto
Ruotsi
http://oppiminen.yle.fi/ruotsi/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-ruotsin-kielessa

 

LINNALAN KURSSIT JA YKI
Jokaisen Linnalan kurssiohjelman kielitutkintoon kuuluvan kielen kurssin kohdalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoittuu.

 

KIELITAIDON TASOASTEIKKO (YKI)

Jokaisen Linnalan kurssiohjelman kielitutkintoon kuuluvan kielen kurssin kohdalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoittuu. Esim. n. 7 v. Linnalassa/ peruskoulutaidot/lukion lyhyt kieli=YKI-taso 2, lukion A/B-kieli=YKI-taso 4.

 

PERUSTASO

1 – Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai välittömään konkreettiseen ympäristöön. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston (perustasolla noin 2 000 sanaa) ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

2 – Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja tavallisimman perussanaston.

 

KESKITASO

3 – Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston (keskitasolla noin 5 000 sanaa) ja peruskieliopin tavallisimmat rakenteet.

4 – Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

 

YLIN TASO

5 – Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti (n. 10 000 sanaa).

6 – Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

 

MIHIN YKI-TODISTUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

– osoituksena valtion virkamiehiltä vaadittavasta ruotsin tai suomen kielen taidosta (taso 3 tyydyttävä, tasot 4 ja 5 hyvä, taso 6 erinomainen)
-liitteenä Suomen kansalaisuushakemuksessa
-vanhojen koulutodistusten tukena osoittamaan kielitaidon säilymistä tai kehittymistä
-osoittamaan suullista kielitaitoa, jota esim. yo-tutkinto ei arvioi
-työpaikkahakemuksen liitteenä
-osoittamaan sellaisen kielen taitoa, jota on opiskellut vasta kouluaikojen jälkeen