Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Leikkikoulun palvelut

Leikkikoulu on koko- ja osapäivähoitoa tarjoava pieni ja kodikas päivähoitopaikka 1-5 -vuotiaille lapsille. Leikkikoulussa on mahdollisuus tutustua englanninkielen alkeisiin leikkien, laulujen ja lorujen muodossa. Kerran viikossa 3-5 -vuotiaat lapset saavat ohjatun oppituokion englanninkielisen opettajan johdolla. Seuraamme ympäröivää luontoa ja vaihtuvia vuodenaikoja ja havainnoimme tapahtuvia muutoksia monin eri tavoin. Yhteistyö Linnalan Setlementti ryn musiikinopetuksen kanssa sisältää mm. päivähoitolasten osallistumista vanhempien valitsemille musiikkitunneille hoitopäivän aikana.

”Varhaiskasvatuksessa keskeistä on lapsen tarpeisiin vastaaminen, lapsen kiinnostuksen kohteiden huomioiminen ja välittävä huolenpito, sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen” (Suomen Vanhempainliitto ja OPH)