Marketta Parkkinen
kohtaamispaikan vastaava
040 680 3823 Whatsapp
marketta.parkkinen(at)linnala.fi


Kansainvälinen kohtaamispaikka

Meidät löydät osoitteesta / You find us in the address

Olavinkatu 40 A
57130 Savonlinna
Ohjaus- ja palvelupiste NAVIGAATTORI
Avoinna ma – pe 10.00-15.00

 

 

MONIKULTTUURINEN TYÖ

Kansainvälinen kohtaamispaikka sijaitsee Savonlinnan keskustassa Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste NAVIGAATTORISSA, Olavinkatu 40 A.

Kohtaamispaikassa palvelemme ulkomailta seudulle muuttaneita sekä henkilöitä, jotka tarvitsevat asiantuntija-apua ja neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Palvelukieliä ovat: selkosuomi, venäjä, englanti.

Meiltä saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa mm. näihin asioihin:

 

 • maahanmuutto
 • oleskeluluvat ja kansalaisuus
 • sosiaaliturva
 • asuminen
 • pankki- ja talousasiat
 • terveydenhuolto
 • lomakkeiden täyttäminen
 • viranomaisten kanssa asiointi
 • työ, työelämä
 • suomen kielen opiskelu, koulutus
 • tietokoneen/mobiililaitteen käyttö ja sähköiset palvelut
 • kaikki arkielämän kysymykset
 • elämänmuutostilanteet

 

Kohtaamispaikka organisoi myös monikulttuurista vapaaehtoistoimintaa. Toiminnassa on mukana suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset järjestävät kerhotoimintaa ja tapahtumia tai toimivat tukihenkilöinä maahanmuuttajille. Tuemme maahanmuuttajien omaehtoista toimintaa mm. tarjoamalla tiloja kerhoille ja tapahtumille. Jos haluat lisätietoa kohtaamispaikan palveluista, vapaaehtoistoiminnasta tai sinulla toimintaideoita, ota rohkeasti yhteyttä tai tule käymään.

Soita, lähetä viesti tai kirjoita sähköpostia, niin voimme sopia tapaamisajan etukäteen.

Palvelumme ovat maksuttomia ja kohtaamispaikan toimintaa rahoittaa: Sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.

 

MULTICULTURAL WORK

International Meeting Point (Kansainvälinen kohtaamispaikka) is located at the Guidance and Counselling Point for Immigrants NAVIGAATTORI, Olavinkatu 40 A.

We serve people who have moved to the region from abroad, as well as people who need expert help and advice on questions related to immigration. Service languages are Finnish, Russian and English.

You can get personal guidance and information from us for example:

 

 • immigration
 • residence permits and citizenship
 • social security
 • housing
 • banking and financial matters
 • healthcare
 • filling in forms
 • contacts with authorities and assistance with practical matters in offices
 • work, working life
 • Finnish language study, education
 • computer/mobile device use and electronic services
 • all questions of everyday life
 • life changing situations

 

We also offer multicultural volunteering opportunities for Finns and immigrants. Volunteers organize club activities and events or act as support person for immigrants. We support the voluntary activities by providing facilities for clubs and events. Please do not hesitate to contact us if you require any further information about our services and volunteer activities. Your ideas will be warmly received.

Call, send a message or write an email and we can arrange a meeting time in advance.

Our services are free of charge and financed by the Ministry of Social Affairs and Health with organizational grants.

 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА

Интерклуб (Kansainvälinen kohtaamispaikka) находится в центре Савонлинны, в пункте консультирования и обслуживания иммигрантов NAVIGAATTORI, по адресу Olavinkatu 40 A.

Интерклуб – это консультационно-справочный пункт для людей, переехавших в регион из-за границы. Мы обслуживаем на финском, английском и русском языках.

Вы можете получить от нас личную консультацию и информацию, по таким вопросам, как:

 

 • иммиграция
 • вид на жительство и гражданство
 • социальное обеспечение
 • жилье
 • банковские и финансовые вопросы
 • здравоохранение
 • заполнение форм
 • контакты с органами власти и помощь в решении практических вопросов
 • работа, трудовая жизнь
 • изучение финского языка, образование
 • использование компьютера/мобильных устройств и электронных услуг
 • все вопросы повседневной жизни
 • перемены жизни

Интерклуб организует мультикультурную волонтерскую деятельность. В ней участвуют как иммигранты, так и финские добровольцы. Волонтеры организуют кружки и мероприятия или они оказывают различную поддержку иммигрантам. Наш клуб также предоставляет помещение для проведения кружков и мероприятий. Если вам нужна дополнительная информация о наших услугах или вы хотите предложить свою идею – мы будем рады наладить сотрудничество.

Позвоните, отправьте сообщение или напишите электронное письмо, и мы можем договориться о времени встречи заранее.

Наши услуги бесплатны, а деятельность финансируется: Министерством социальных дел и здравоохранения за счет грантов организаций.