Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Linnalan Setlementti ry:n sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen laadinnassa huomioidaan direktiivin vaatimukset. Selosteen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty 10/2019.

Sivujen tavoite on tarjota käyttäjille saavutettava verkkopalvelu. Haluamme kehittää verkkopalvelun käytettävyyttä, ymmärrettävyyttä ja selkeyttä, jotta sivuista on hyötyä kaikenlaisille käyttäjille kaikissa tilanteissa toimintarajoitteista huolimatta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sivut noudattavat WCAG 2.0 kriteeristön AA-tasoa.