Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Home » Yki

KIELTEN OPISKELU LINNALASSA

HALUATKO KYSYÄ KIELIKURSSEISTA (keskusta-alue), YLEISISTÄ KIELITUTKINNOISTA, esittää kurssitoiveita tai antaa palautetta? Sinua neuvoo kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, joka vastaa kaikkien kielikurssien suunnittelusta. Puhelin ja WhatsApp 040 680 3819, s-posti paivi.harjusalmi@linnala.fi, Skype linnalankieltenopettaja. Ota rohkeasti yhteyttä – neuvonta on sinua varten! Varmimmin torstaisin klo 14-15, mutta muinakin aikoina voi yrittää tavoitella

Olemme FACEBOOKISSA www.facebook.com hakusana: Linnala Kielikoulutus. Seuraa meitä myös TWITTERISSÄ, @linnalakielet sekä BLOGISSA http:// linnalakielikoulutus.wordpress.com

OPPIKIRJAT hankitaan itse, jollei kurssin kohdalla ole muuta ilmoitettu.

ILMOITTAUDU ENNAKKOON ja varmista paikkasi! Mikäli olet ehtinyt maksaa kurssimaksun ja kurssi ei alakaan, maksut palautetaan. Tule aina ensimmäiselle tunnille kurssipaikan saatuasi riippumatta siitä, montako opiskelijaa kurssille on ilmoittautunut. Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta kurssille saattaa ilmestyä muitakin. Mikäli kurssi ei täytä vaadittua minimirajaa, sen on mahdollista alkaa, mikäli osallistujat haluavat olla mukana korotetuin kurssimaksuin. Tästä sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

KELPAAVATKO LINNALAN KIELIKURSSIT MUISSA OPPILAITOKSISSA? Kielikurssejamme on hyväksytty suorituksiksi peruskoulusta korkea-asteelle. Tiedustele mahdollisuudesta ensin omasta oppilaitoksestasi ja ilmoita kurssisi opettajalle Linnalaan saavasi siitä suorituksen. Keskustele myös Linnalan opettajan kanssa mahdollisesta arvioinnista heti kurssin alussa. Tiedäthän, että joillakin kursseilla voi saada arvion osaamisestaan Kielenosaajamerkillä.

 

MILLÄ TAITOTASOLLA OLEN? MIKÄ KURSSI OLISI MINULLE SOPIVAN TASOINEN? HAKISINKO KURSSILTA OSAAMISMERKKIÄ?

Haluaisitko tietää mitä osaat ja saada siitä taitotasosi mukaisen tunnustuksen? Vapaaehtoista Kielenosaajamerkkiä voi nyt hakea kursseilta, joiden nimen lopussa on tähti. Osoitat osaamisesi kurssin mittaan portfoliolla eli tekemiesi tehtävien kokoelmalla, jotka opettajasi lopuksi arvioi. Kielenosaajamerkki on digitaalinen ja siihen liitetään sanallinen kuvaus osaamisestasi kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) kuusiportaisella asteikolla. Merkkiä voi hyödyntää työssä, opiskelussa, työpaikkaa haettaessa ja liittää vaikkapa LinkedIniin. Hakemiseen tarvitset s-postiosoitteen. Merkki on maksuton. Ilmoita viimeistään toisella kokoontumiskerralla opettajallesi aikovasi hakea merkkiä. Jokaisen kurssin loppuun on sulkuihin merkitty taitotaso, jolle se sijoittuu.

 

Olet taitotasolla A1, 

jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa. Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset. Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen. Kuullun ymmärtäminen Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi. Puhuminen Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis toistamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja auttamaan minua muotoilemaan sen, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin arkisia tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. Osaan käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä tunnen.

 

Olet taitotasolla A2, 

jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä. Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni jotakuta jostakin. Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön. Puhuminen Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita.

 

Olet taitotasolla B1, 

jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset henkilökohtaisissa kirjeissä. Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa tai vapaa aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio ja tv ohjelmista, joissa käsitellään ajankohtaisia tai minua henkilökohtaisesti tai ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. Puhuminen Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan valmistautumatta keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia tai jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön, matkustamiseen ja ajankohtaisiin asioihin. Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla kuvatakseni kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. Pystyn kertomaan tarinan tai selittämään kirjan tai elokuvan juonen sekä kuvailemaan omia reaktioitani.

 

Olet taitotasolla B2, 

jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Pystyn lukemaan ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä artikkeleita ja raportteja ja havaitsemaan niissä kirjoittajien näkökulmat ja kannanotot. Ymmärrän oman aikani kaunokirjallisuutta. Kirjoittaminen Pystyn kirjoittamaan selkeitä, myös yksityiskohtia sisältäviä selvityksiä hyvinkin erilaisista aiheista, jotka kiinnostavat minua. Pystyn laatimaan kirjoitelman tai raportin, jossa välitän tietoa tai esitän perusteluja jonkin tietyn näkökannan puolesta tai sitä vastaan. Pystyn kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan tapahtumien tai kokemusten henkilökohtaista merkitystä. Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pitkähköä puhetta ja luentoja. Pystyn jopa seuraamaan monipolvista perustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohtaisohjelmat. Ymmärrän useimmat yleispuhekielellä esitetyt elokuvat. Puhuminen Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin erilaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

 

Olet taitotasolla C1, 

jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa: Luetun ymmärtäminen Ymmärrän pitkiä ja monipolvisia asia ja kirjallisuustekstejä ja huomaan tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen artikkeleita ja melko pitkiä teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. Kirjoittaminen Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. Kuullun ymmärtäminen Ymmärrän pitkähköä puhetta silloinkin, kun sitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv ohjelmia ja elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. Puhuminen Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni taitavasti muiden puhujien puheenvuoroihin. Pystyn esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista ja kehittelemään keskeisiä näkökohtia sekä päättämään esitykseni sopivaan lopetukseen.

Lisätietoa kielten osaamismerkeistä kansalaisopistojen opettajille ja hallinnolle:

https://opistostaosaamista.wordpress.com/

Opi suomea kansanlaulujen avulla: www.suomeasavelin.net

 

Linnala Kielikoulutus Ope Harjusalmi | Facebook

Kieleke-blogi

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)

YKI on Opetushallituksen valvoma ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille kielitaidostaan virallisen todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu.

Tutkintomaksut:

Perustason tutkinto maksaa 1.1.2023 alkaen 135 euroa.

Keskitason tutkinto maksaa 1.1.2023 alkaen 155 euroa.

Ylimmän tason tutkinto maksaa 1.1.2023 alkaen 195 euroa.

Tutkintopäivät TALVI 2023

Ilmoittautumisaika: 4.-13.1.2023

suomi keski- ja ylin taso la 28.1.

Tutkintopäivät KEVÄT 2023

Ilmoittautumisaika 1.-28.2.

englanti, italia, venäjä, perus- ja keskitaso la 11.3.

ruotsi, ranska perus- ja keskitaso la 15.4.

suomi keski- ja ylin taso la. 18.3. (Linnalassa ei perustasoa tänä keväänä)

MITEN ILMOITTAUDUN?

Ilmoittautumiset vain Internetissä  Opintopolku-palvelussa, jossa on ohjevideo:

Ilmoittaudu

Huom. ilmoittautuminen on sitova. Palvelu avautuu ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä klo 10 ja sulkeutuu viimeisenä klo 16. Saat sähköpostiin vahvistuksen ilmoittautumisesta ja maksulinkin. Maksuaikaa on 8 päivää ja maksun eräpäivä lukee vahvistusviestissä. Tästä ei lähetetä muistutusta! Jos et maksa ajoissa, menetät paikan. Jos joku toinen maksaa tutkintomaksun, lähetä maksulinkki maksajalle ja kerro, että maksu tulee hoitaa 8 päivän kuluessa ilmoittautumisesta.
Maksuaika lyhenee, kun ilmoittautumisaika lähenee loppuaan. Jos ilmoittautuu viimeisenä päivänä, on maksu maksettava saman vuorokauden aikana. Maksusta ei saa erillistä tulostettavaa kuittia.

FORCE MAJEURE -TILANTEET

Emme vastaa kokelaiden matka-, majoitus-, yms kuluista Force Majeure -tilanteissa.

KYSYTTÄVÄÄ?

Ota yhteyttä: kielten pääopettaja Päivi Harjusalmi, p. 040 680 3819, paivi.harjusalmi[at]linnala.fi. Skype: linnalankieltenopettaja. Tervetuloa myös käymään! Tavattavissa vastaanottoaikoina torstaisin klo 14-15.
Muina aikoina kysymyksiin vastaa Linnalan opiston toimisto, p. 015-511 80, s-posti yki(at)linnala.fi

Suomen kielen tutkintoihin voit tutustua täällä:
http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi

Harjoittele YKIin netissä!
Suomi
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa
Englanti
http://oppiminen.yle.fi/englanti/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto
Ruotsi
http://oppiminen.yle.fi/ruotsi/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-ruotsin-kielessa

 

LINNALAN KURSSIT JA YKI
Jokaisen Linnalan kurssiohjelman kielitutkintoon kuuluvan kielen kurssin kohdalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoittuu.

 

KIELITAIDON TASOASTEIKKO (YKI)

Jokaisen Linnalan kurssiohjelman kielitutkintoon kuuluvan kielen kurssin kohdalle (kaupunkialue) on sulkuihin merkitty se YKIn taso, jolle kyseinen kurssi sijoittuu. Esim. n. 7 v. Linnalassa/ peruskoulutaidot/lukion lyhyt kieli=YKI-taso 2, lukion A/B-kieli=YKI-taso 4.

 

PERUSTASO

1 – Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai välittömään konkreettiseen ympäristöön. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston (perustasolla noin 2 000 sanaa) ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

2 – Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja tavallisimman perussanaston.

 

KESKITASO

3 – Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston (keskitasolla noin 5 000 sanaa) ja peruskieliopin tavallisimmat rakenteet.

4 – Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

 

YLIN TASO

5 – Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti (n. 10 000 sanaa).

6 – Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

 

MIHIN YKI-TODISTUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

– osoituksena valtion virkamiehiltä vaadittavasta ruotsin tai suomen kielen taidosta (taso 3 tyydyttävä, tasot 4 ja 5 hyvä, taso 6 erinomainen)
-liitteenä Suomen kansalaisuushakemuksessa
-vanhojen koulutodistusten tukena osoittamaan kielitaidon säilymistä tai kehittymistä
-osoittamaan suullista kielitaitoa, jota esim. yo-tutkinto ei arvioi
-työpaikkahakemuksen liitteenä
-osoittamaan sellaisen kielen taitoa, jota on opiskellut vasta kouluaikojen jälkeen

Ilmoittautumisen siirtäminen tai peruminen

1.1.2023 alkaen tarvitset todistuksen sairaudesta tai muusta painavasta syystä, jos haluat siirtää tai perua ilmoittautumisesi YKI-testiin.

Toimi näin, jos et pääse osallistumaan YKI-testiin, johon olet ilmoittautunut:

  1. Ilmoita Linnalan opistoon, että et pääse osallistumaan YKI-testiin. Sinun täytyy tehdä ilmoitus ennen kuin testi on alkanut! Lähetä tekstiviesti (älä soita!) ja nimesi numeroon 040 680 3819.
  2. Hanki todistus sairaudestasi. Tarvitset todistuksen sairaudesta tai muusta painavasta syystä, jos haluat siirtää tai perua ilmoittautumisesi. Jos olet sairastunut, saat todistuksen lääkäriltä. Et voi siirtää tai perua ilmoittautumistasi ilman todistusta.
  3. Hae ilmoittautumisesi siirtoa tai peruutusta Opetushallitukselta. Täytä ja lähetä Hakulomake ilmoittautumisen siirrosta ja peruutuksesta Opetushallitukselle viimeistään kahden viikon kuluessa testipäivästäsi. Löydät lomakkeen tästä.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Hakulomake_YKI-ilmoittautumisen_siirrosta_ja_peruutuksesta_0.pdf

 

Ilmoittautumisen voi siirtää vain seuraavaan tutkintotilaisuuteen samassa tutkintopaikassa. Siirto toiseen testipaikkaan tai kaupunkiin ei ole mahdollista. Ilmoittautumisen siirto toisen kielen tai taitotason testiin ei ole mahdollista.

Jos Opetushallitus hyväksyy hakemuksesi ilmoittautumisen perumisesta, tutkintomaksu palautetaan automaattisesti sille tilille, jolta se maksettiin. Siirtoa ei voida tehdä tai tutkintomaksua ei voida palauttaa, jos et ole ilmoittanut sairaudesta tai muusta painavasta syystä testin järjestäjälle eli testipaikkaan ennen testin alkamista.