Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Home » Palvelut » Työyhteisöpalvelut

Työyhteisöpalvelujen tuella voit sujuvoittaa työtä ja lisätä työhyvinvointia

Kandela tarjoaa työyhteisöpalveluja Savonlinnaella: työnohjausta yksilöille ja ryhmille, prosessikonsultaatiota, tiimivalmennusta ja räätälöityjä työpajoja. Työnohjausta ja ryhmien kokoontumisia varten meillä on käytössä viihtyisät tilat Nalkalan setlementtitalossa osoitteessa Pyhäjärvenkatu 1 B. Työnohjaajamme työskentelevät myös työpaikoilla. Kaikki työnohjaajamme ovat koulutettuja työnohjaajia (STOry) ja noudattavat Suomen työnohjaajat ry:n laatimia työnohjauksen eettisiä periaatteita.

 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista sekä jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjaus voi olla yksilön tai ryhmän työnohjausta. Työyhteisöille on tarjolla myös inhouse-työnohjausta, jossa työnohjaaja on tavattavissa ja käytettävissä sovittuina aikoina työpaikalla.

 

Prosessikonsultaation tyypillisiä lähtötilanteita ovat muutosjohtamiseen, organisaation kehittämiseen tai työyhteisön kriisitilanteiden ratkaisemiseen kytkeytyvät pulmat. Prosessikonsultaatio voi sisältää johdon ja prosessikonsultin välisiä sparrauskeskusteluja, työyhteisön kehittämistyöpajoja tai ryhmän fasilitointia. Keinot sovitaan asiakkaan kanssa pulmatilanne ja kehittämisresurssit huomioiden. Prosessikonsultti auttaa asiakasta identifioimaan, mitä asioita on syytä kehittää ja millä tavoin. Prosessikonsultti ei ratkaise ongelmia – tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja ja sellaisia toimintatapoja, joilla ehkäistään ongelmia.

Tiimivalmennuksessa tavoitteet ja sisällöt suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi sisältää koulutuksellisia ja työnohjauksellisia elementtejä. Tiimivalmennus sopii hyvin esim. organisaation lähijohtajien tai tiimivastaavien työn kehittämiseen ja tukemiseen. Meiltä voi tiedustella myös räätälöityjä työpajoja ja asiantuntija-apua kehittämispäiviin.

Kaikki työntekijämme ovat vaitiolovelvollisia ja käydyt keskustelut luottamuksellisia.

Tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt: infotampere@kandela.fi

Lue lisää työyhteisöpalveluista

Kandela on kolmen setlementin v. 2020 perustama valtakunnallinen terapia- ja työyhteisöpalvelujen ketju. Savonlinnaella Kandelan palveluita tuottaa Linnala Setlementti ja opistoen omistama Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy. Yhtiön tuotto käytetään yhdistyksen työhön. Oulussa palvelun tuottaa Vuolle Setlementti ja Helsingissä Loisto setlementti. Toiminta pohjautuu kansainvälisiin setlementtiarvoihin ja on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.