Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Home » Palvelut » Tuettu asuminen

Tukea arjen sujumiseen – TUAS

Tarjoamme tuettua asumista Hervannassa Lindforsinkadulla 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi päihteidenkäytöstä, mielenterveysongelmista tai neuropsykiatrisista haasteista. Tuettu asuminen sisältää monipuolista tukea arjen sujumiseen. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Asiakkaamme asuvat omissa yksiöissään Setlementtiasunnot Oy:n vuokralaisina. TUAS on laajentumassa Lindforsinkadulla 15 asiakaspaikasta 20-paikkaiseksi palveluksi.

Tuettuun asumiseen tullaan Savonlinnaen kaupungin sosiaalitoimen kautta. Myös muilta paikkakunnilta on mahdollista tulla tuen piiriin, mikäli siihen saa kunnan maksusitoumuksen.

Paikkatiedustelut: vastaava ohjaaja
Jenni Heikkilä 050 590 2869

Yhteisöohjaajien yhteystiedot:
Niina Kankainen 050 5131 083 ja
Sonja Koivusalo 046 9208 195

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi

TUASissa asunto on lähtökohta ja perusedellytys nuoren sosiaalisen kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Toiminta perustuu asiakkaan ja yhteisöohjaajien keskinäisen luottamuksen rakentamiseen sekä asiakkaan voimavarojen ja osallisuuden vahvistamiseen. Tavoitteena on, että nuoren asuminen onnistuu, arkielämän taidot vahvistuvat ja nuorella on valmiudet siirtyä itsenäiseen asumiseen. Aluksi jokaiselle asiakkaalle tehdään kolmen kuukauden sopimus, jonka jälkeen sitä tarkastellaan yhdessä. TUASin asiakkuus kestää yleensä 18–24 kk.

​TUASin yhteisöohjaajat ovat koulutukseltaan sosionomeja (AMK). He ovat paikalla arkisin kello 8–18 sekä lauantaisin ja arkipyhinä seitsemän tunnin ajan. Ilta- ja viikonlopputyö mahdollistaa opiskelemassa tai työelämässä olevien asiakkaiden tapaamisen.

Yhteisöohjaajat työskentelevät palveluohjauksellisella työotteella. Heillä on myös osaamista neuropsykiatrisen valmennuksen ja mielenhyvinvoinnin saralla. Työskentelyssä hyödynnetään menetelmiä, jossa keskitytään arjen asumisessa tarvittaviin taitoihin. Nuorta tavataan myös hänen kotonaan. Psykoedukatiivisella työotteella vahvistetaan nuoren sosiaalista toimintakykyä, itsetuntemusta ja itsearvostusta.

​Asiakkaiden viikko-ohjelma sisältää yhteisöllistä toimintaa sekä säännöllisiä yksilötapaamisia yhteisöohjaajien kanssa, vähintään kerran viikossa. Tavoitteena on löytää asiakkaille mielekästä sisältöä arkeen, ja moni asiakas sitoutuukin tukiasumisen aikana esimerkiksi opintoihin tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy

Pirkanmaan Setlementtipalvelut Oy on Linnala Setlementti ja opisto ry:n kokonaan omistama yhtiö. Linnala Setlementti ja opisto ry on keskittänyt liiketoimintansa yhtiöön.