Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso tästä video Naapurina Setlementti Linnala

Home » Opisto » Kielten osaamismerkki

Kielitaito näkyväksi osaamismerkillä

Linnalan opiston kielikurssien opiskelijat voivat nyt hakea osaamismerkkejä kansalaisopisto-opinnoistaan. Haluaisitko sinäkin tehdä opistossa hankkimasi kielitaidon näkyväksi?

Mikä osaamismerkki on? Se on digitaalinen ja visuaalinen tapa kuvata omaa osaamista: tietoja, taitoja ja saavutuksia. Se on näkyvä tunnustus osaamisesta, joka on hankittu harrastuksissa, itseopiskelussa tai muussa toiminnassa koulumaailman ulkopuolella tai aiemmin hankitun osaamisen esille tuomisessa. Merkkiä voi hyödyntää omassa työssä, opiskelussa, työpaikkaa vaihdettaessa, vapaa-aikana ym. Sähköisen merkin voi liittää sähköiseen portfolioon tai vaikkapa LinkedIniin, Twitteriin tai Facebookiin. Myönnetyistä merkeistä saa erikseen pyydettäessä myös paperitodistuksen.

Miten merkkiä voi hakea? Opiskelija hakee itse osaamismerkkiä kurssilta, jolle osallistuu. Keskustele viimeistään toisella kokoontumiskerralla opettajan kanssa, joka neuvoo merkin hakemisessa. Hakijalta edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista kurssilla sekä s-postiosoitetta.

Kurssit, joilta osaamismerkkiä voi hakea, on merkitty tähdellä kurssin nimen jäljessä. Kurssikuvauksen loppuun on merkitty suluissa, mille taitotasolle kurssi sijoittuu. Katso Kielten eurooppalainen viitekehys: itsearviointi -otsikon alta, miten tunnistat oman tasosi. Sinun ei tarvitse kuitenkaan tietää tasoasi aivan tarkkaan, sillä kurssin opettaja neuvoo kyllä minkä tasoisia merkkejä kannattaa hakea.

Miten osaaminen arvioidaan? Kursseilla ei pidetä kokeita, vaan osoitat taitosi kurssin mittaan palauttamalla opettajalle hänen pyytämänsä näytöt. Näytöistä ei anneta erillistä palautetta, vaan taitojasi verrataan osaamismerkin taustalta löytyvään kriteeristöön (Kielitaidon eurooppalainen viitekehys). Osaamismerkkiin liitetään kuvaus saavuttamastasi tasosta.

Osaamismerkin myöntämisestä ja saavutetusta tasosta päättää opettajasi. Merkin myöntää Linnalan opisto. Hakijalle ilmoitetaan merkin myöntämisestä kuukauden kuluttua kurssin päättymisestä. Merkki on maksuton.

Päivi Harjusalmi

kielten pääopettaja

p. 040 680 3819, varmimmin to klo 14-15

paivi.harjusalmi(at)linnala.fi