Mitä setlementtityö on pähkinänkuoressa? Katso uusi videomme: Naapurina setlementti!

Home » Uutisarkisto » VAPAAEHTOISTYÖN TILANNE SAVONLINNAN ALUEELLA

VAPAAEHTOISTYÖN TILANNE SAVONLINNAN ALUEELLA

VAPAAEHTOISTYÖN TILANNE SAVONLINNAN ALUEELLA
Kesäkuussa 2022 tehdyn kyselyn tuloksia ja linkki raporttiin

Vapaaehtoistyö Savonlinnassa -kysely toteutettiin Webropol-verkkokyselynä 2.6.-10.6.2022. Kyselyn julkista nettilinkkiä jaettiin Savonlinnan alueen sosiaalisen median kanavissa ja Linnalan verkkosivuilla. Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa Savonlinnan alueella asuvien ja oleskelevien henkilöiden kiinnostuksesta vapaaehtoistyötä kohtaan. Edellä mainitun lisäksi kyselyllä kerättiin tietoa tekijöistä, jotka edistäisivät vastaajien osallistumista vapaaehtoistyöhön. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vapaaehtoistyön koordinoinnin kehittämisessä. Kyselyn ja sen raportoinnin toteutti Xamkin sosionomiopiskelija johtamisen ja kehittämisen työharjoittelujaksolla.

Kysely avattiin vastaajien toimesta 287 kertaa. Vastaamisen aloitti 90 henkilöä ja lopullisia vastauksia saatiin 76 kappaletta. Näin ollen vastausprosentti on 84 %.

Tämän artikkelin lopussa on linkki tuloksien raporttiin, jossa jokaisen kysymyksen tuloksista on muodostettu selkeä kaavio. Lisäksi kyselyn tuloksia on avattu tekstimuodossa. Raportin liitteenä on myös alkuperäinen kyselypohja.

76 % kyselyyn vastanneista asuu Savonlinnan kantakaupungin alueella. Lisäksi vastaajia oli Kerimäeltä, Savonrannalta, Punkaharjulta ja Sulkavalta. Vastaajista suurin osa (33 %) on 50–59-vuotiaita ja kyselyyn vastanneista 63 % on tehnyt vapaaehtoistyötä kuluneen vuoden aikana. Toisen ihmisen auttaminen, talkootyöt ja neuvonta ovat eniten tehtyjä vapaaehtoistyön muotoja Savonlinnan alueella ja vapaaehtoistyötä tehdään ensisijaisesti lyhytkestoisesti, säännöllisesti, kasvotusten ja itsenäisesti. Kyselyyn vastanneista 68 % olisi halukkaita tekemään vapaaehtoistyötä. Eniten kiinnostusta herättäviä vapaaehtoistyön muotoja ovat toisen ihmisen auttaminen, talkootyöt, ystävätoiminta sekä neuvonta etänä ja kasvotusten. Vapaaehtoistyötä haluttaisiin toteuttaa itsenäisesti, satunnaisesti, kasvokkain ja lyhytkestoisesti.

Kehittämistyön näkökulmasta kiinnostavaa on se, että vastaajien mukaan vapaaehtoistyöhön osallistumista edistäisi muun muassa se, että tarjolla olisi lyhytkestoista tai kertaluonteisia tehtäviä, vastaaja kokisi itsensä tervetulleeksi toimintaan, tietoa vapaaehtoistyöstä löytyisi helpommin ja vastaajien elämäntilanne olisi sopivampi.

Kyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollisuus jättää omat yhteystietonsa, mikäli heillä heräsi kiinnostus Linnalan koordinoimaa vapaaehtoistyötä kohtaan. Yhteystietonsa jättäneisiin ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään syksyllä, kun uutta toimintakautta aloitellaan.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään vapaaehtoistyön koordinoinnin kehittämisessä, huomioiden niin vapaaehtoistyötä tekevän kuin vapaaehtoistyötä vastaanottavan tahon tarpeet.

Kiitos kaikille vastaajille – jokainen vastaus on ollut meille arvokas!

Vapaaehtoistyon_tilanne_savonlinnassa_2022